Privacy Policy

Deze website is eigendom van Cedric Vanbeveren

Bedrijfsgegevens
Cedric vanbeveren
Heikantstraat 89
2900 Schoten
Tel: 0472 56 56 05
Mail: info@vanbeveren.net

Door gebruik te maken van deze website en diensten verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. DOEL VAN DE WEBSITE

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten en producten van Cedric Vanbeveren.

2. EIGENDOMSRECHTEN TEKST- EN BEELDMATERIAAL

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cedric Vanbeveren of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met Cedric Vanbeveren opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Cedric Vanbeveren kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Cedric Vanbeveren kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Cedric Vanbeveren kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

4. GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN

Cedric Vanbeveren kan de gegevens, die door de klant verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de bestelling.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin aanmeldgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Cedric Vanbeveren denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  • De website die ontwikkeld werd voor de klant, kan weergegeven worden op de website van Cedric Vanbeveren, als voorbeeld voor toekomstige klanten. Specifieke klantengegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden.
  • Het grafisch ontwerp die ontwikkeld werd voor de klant, kan worden weergegeven op de website van Cedric Vanbeveren, als voorbeeld voor toekomstige klanten. Specifieke klantengegevens zullen hiervoor niet gebruikt worden.


5. GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de klant aan Cedric Vanbeveren zijn verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot e-mailadressen, telefoonnummers, wachtwoorden, …) zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

5a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


6. BEVEILIGING

De gegevens die de klant aan Cedric Vanbeveren verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


7. AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Cedric Vanbeveren kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Cedric Vanbeveren voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen.

9. COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te verbeteren. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw toestel worden geplaatst om bepaalde gegevens doorheen jouw bezoek te kunnen onthouden. Op die manier trachten we de website te optimaliseren en jouw bezoek vlot te laten verlopen.

Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer worden geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

We gebruiken uiteraard enkele veilige cookies aangemaakt door onze eigen website of van zorgvuldig gekozen partners. We onderscheiden hierbij 2 type cookies, nl. onze eigen functionele cookies die nodig zijn om uw bezoek correct te laten verlopen en cookies van deze externe partner(s):

Google Analytics: bijhouden van statistieken en hoe u de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten en uw online ervaring met onze website. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy

_utmt - www.vanbeveren.net
_utma - www.vanbeveren.net
_utmb - www.vanbeveren.net
_utmc - www.vanbeveren.net
_utmz - www.vanbeveren.net

PHP sessie: Houdt technische/functionele informatie bij terwijl u onze website bezoekt om de werking correct te laten verlopen. Deze sessie wordt automatisch verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

PHPSESSID - www.vanbeveren.net